Hot Line: 0935591280

Khóa học"Làm chủ kỹ năng ghi nhớ"

09:16 28/07/2017

Khóa học có 25 video ,chia thành các video liên tiếp nhau. Các bài học được các chuyên gia marketing hàng đầu Việt Nam giảng dạy. Các bạn vừa học vừa thực hành bán các sản phẩm trên mua đồ tốt để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất ...

Khóa học :"Chiến binh bán hàng"

09:14 28/07/2017

Khóa học có 18 video ,chia thành các video liên tiếp nhau. Các bài học được các chuyên gia marketing hàng đầu Việt Nam giảng dạy. Các bạn vừa học vừa thực hành bán các sản phẩm trên mua đồ tốt để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất...

Khóa học thu hút khách hàng tiềm năng

09:08 28/07/2017

Khóa học có 34 video ,chia thành các video liên tiếp nhau. Các bài học được các chuyên gia marketing hàng đầu Việt Nam giảng dạy. Các bạn vừa học vừa thực hành bán các sản phẩm trên mua đồ tốt để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất 

Hot Line: 0935591280